top of page

Revize a pravidelné kontroly

Povinné roční revizní správy

Naše společnost Vám zajistí řádnou roční revizní kontrolu podle EN1176 a vystaví Vám revizní zprávu, do které Vám doloží ajcertifikát od TUV opravňující nás na výkon této kontroly / revize. Bezpečnost dětí na dětských hřištích závisí nejen na vhodného navržení a výběru zařízení, ale i od neustálé správy a údržby zařízení a celého prostoru dětského hřiště.

 

Roční = hlavní roční kontrola / revize podle EN1176-7 stanovena zákonem a je nutné je provádět každý rok, pokud je hřiště používané pro veřejnost nebo pro komerční účely. Tuto kontrolu smí provádět revizní technik / oprávněná osoba / osoby, nezávislí od provozovatele nebo majitele hřiště, který mají absolvované řádné školení od TUV a mají platný certifikát opravňuje k výkonu roční revize.

 

Kontroluje se poškození vandalismem, menší a větší opotřebení, dlouhodobé konstrukční problémy, změny v souladu s požadavky norem. Takovou řádnou roční revizní kontrolu Vám zajistí naše společnost a po jejím provedení Vám předá řádný protokol, spolu s kopii certifikátu od TUV, který nás opravňuje k výkonu roční revize. Tato služba je zpoplatněna podle cen platných v daný rok - vyžádejte si od nás kalkulaci na výkon revize. Pro naše klienty provádíme revize za zvýhodněné ceny.

 

Norma ČSN EN 1176-7 rozeznává 3 druhy kontroly na dětských hřištích - provozní, běžnou a hlavní roční revíziu.Takýmto způsobem realizuje provozovatel své základní povinnosti vůči uživatelé dětského hřiště, aby bylo hřiště bezpečné, udržovány a v souladu s normou.

 

Běžná vizuální kontrola

Tuto kontrolu provádí provozovatel hřiště sám a vede si průběžné záznamy do knihy kontrol, přičemž se zaměřuje na běžné opotřebení, čistotu a nezávadnost komponentů. Doporučená četnost kontrol je 1 jednou týdně.

 

Provozní kontrola

Kontrola prováděná opět provozovatelem, v niekotrých případech i revizním technikem, jednou za 1-3 měsíce. Kontroluje se konstrukce, poškození sítí, pásek, pěn, komponent a následně se provádějí nápravy, opravy a servis.

bottom of page